JAKIE SĄ ZALETY KURSU ON-LINE?
  • uczysz się z jakiegokolwiek zakątka Ziemi,
  • nie tracisz czasu na dojazd na zajęcia,
  • otrzymujesz video skrót z zakresu przeprowadzonych zajęć, aby nic nie stracić w przypadku nieobecności.

Zajęcia on-line prowadzone są na platformie Microsoft Teams. Przy pracy na stabilnym łączu internetowym, platforma zapewnia bardzo wysoką jakość dźwięku i obrazu, co nie ustępuje jakości zajęć prowadzonych na żywo. Podczas zajęć widzisz i słyszysz prowadzącego oraz innych uczestników w czasie rzeczywistym, wspólnie z grupą pracujesz z użyciem wysłanych przed lekcją materiałów, które na swoim ekranie udostępnia lektor. W razie potrzeby istnieje możliwość pracy w mniejszych podzespołach, co umożliwia optymalizację czasu poświęconego na wykonanie zadania. Nauka zdalna umożliwia korzystanie z wielu innowacyjnych aplikacji wspomagających naukę także poza czasem zajęć. Realizacja programu nauczania w trybie on-line odbywa się w takim samym tempie, jak w przypadku zajęć stacjonarnych.

JAK DŁUGO TRWA KURS ON-LINE I KIEDY SIĘ ROZPOCZYNA?

KURS STANDARDOWY – raz w tyg. 90 min. – 16 zajęć/sem.

KURS SEMI-INTENSYWNY – dwa razy w tyg. po 90 min. – 30 zajęć/sem.

Z racji dłuższego semestru letniego, po odbyciu podstawowej ilości zajęć w semestrze (w zależności od kursu 15, bądź 30) istnieje możliwość przedłużenia kursu w semestrze letnim o 1-4 spotkania, które odbywają się do końca czerwca.

Kursy on-line w Al-andalus rozpoczynają się w połowie października (semestr zimowy), bądź w połowie lutego (semestr letni).

JAK DUŻA JEST GRUPA?

Grupy liczą od 5 do 8 osób.

KTO JEST LEKTOREM?

Zajęcia prowadzone są przez filologów. Oprócz ukończenia studiów kierunkowych lektorzy Al-andalus odbyli szkolenia dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach języka i kultury, których nauczają. Wyróżniającą cechą naszych nauczycieli jest pasja i zaangażowanie.

Z JAKICH MATERIAŁÓW KORZYSTAMY PODCZAS ZAJĘĆ?

Bazowym materiałem edukacyjnym podczas zajęć zdalnych jest dokument PDF, bądź prezentacja on-line, którą lektor udostępnia na swoim ekranie. Materiały to autorskie skrypty lektorów, ćwiczenia z różnorodnych podręczników do nauczania języka jako języka obcego pochodzące ze znanych ośrodków edukacyjnych z Europy i Azji, jak i natywne materiały edukacyjne np. obcojęzyczne gazety, ulotki, broszury. Podczas zajęć zdalnych korzystamy również z materiałów audio-wizualnych, jak i licznych aplikacji przeznaczonych do nauczania poza salami wykładowymi.

JAKIMI METODAMI NAUCZAMY?

Nauczamy poprzez immersję językową („zanurzenie”), która zakłada jak najbardziej wierne odtworzenie naturalnego środowiska języka docelowego. Podczas zajęć wykorzystujemy metodę bezpośrednią, mówiąc w języku docelowym od pierwszych zajęć, odgrywając scenki sytuacyjne, grając w gry językowe. Zajęcia skoncentrowane są na aktywnym rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych z naciskiem na mówienie i słuchanie ze zrozumieniem. Do programu nauczania włączamy elementy wiedzy o kulturze. Na podstawie testu, uświadamiamy Słuchaczowi, który ze zmysłów jest dla niego dominujący i udzielamy cennych rad, jakimi metodami uczyć się, aby uzyskać jak najlepszy rezultat. Program nauczania i klasyfikacja poziomów znajomości języka zgodne są z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

JAK WERYFIKUJEMY PRZYROST WIEDZY?

Naszą misją jest przede wszystkim efektywne nauczanie, więc wychodzimy z założenia, że wiedza powinna być systematycznie weryfikowana. W każdym cyklu nauki realizowane są przynajmniej 3 testy śródsemestralne, a kurs semestralny kończy się testem pisemnym i ustnym. Forma zadań testowych bazuje na praktycznym wykorzystaniu języka obcego, a w trybie on-line testy realizowane są za pomocą zdalnych formularzy.

CZY PO ZAKOŃCZENIU KURSU WYSTAWIANY JEST CERTYFIKAT?

Tak, po pozytywnym zaliczeniu testów semestralnych wystawiany jest certyfikat (w formie elektronicznej) ukończenia kursu na określonym poziomie zaawansowania, wraz z zaświadczeniem o zrealizowanym podczas zajęć programie. Program nauczania i klasyfikacja poziomów znajomości języka zgodne są z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).