Polityka prywatności

Firma MENA Sylwia Lont (Centrum Językowe Al.-andalus), Łódź ul. A. Struga 16/308, jest administratorem danych osobowych Słuchacza i Opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.(Dz. U. z 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych, zawartych w niniejszej umowie oraz udostępnianych poprzez stronę www.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dane osobowe są przetwarzanie na podstawie:

 • wyrażonej zgody na przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą oraz opiekuna prawnego w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci),
 • okoliczności, iż przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, bądź podjęcia działań na jej żądanie przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w jednym bądź wszystkich następujących celach:

 1. zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy, w szczególności zapisania się i uczestniczenia w zajęciach, sprawdzania stopnia postępów w nauce, realizacji płatności na rzecz administratora,
 2. korzystania z funkcji „SŁÓWKO DNIA”, na stronie www administratora,
 3. informacyjnym, w szczególności o terminach zajęć, zmianach w harmonogramie oraz dotyczących lektorów, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez administratora, w tym odpłatnych i nieodpłatnych, 
 4. promocyjnych i marketingowych, w szczególności w mediach społecznościowych, na stronie www administratora,  o oferowanych usługach i produktach ich cenach oraz promocjach, wydarzeniach, 
 5. pozostaniu w kontakcie z organizatorem po wykonaniu niniejszej umowy w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, informacyjnych o działalności organizatora w tym o promocjach, nowych zajęciach, wydarzeniach (bezpłatnych i płatnych),
 6. tworzenia i podtrzymania wspólnoty, zgodnej z ideami administratora opisanymi w preambule niniejszej umowy oraz ich szerzenia,
 7. wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności wystawianiu dokumentów jak faktura VAT i rachunków.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich, oraz osoby pozostającej pod moją opieką – Słuchacza, danych osobowych w powyższych celach. Oświadczam, że zostałam/łemzapoznany z:

1. prawem do wglądu i dokonania zmian w danych osobowych,żądania ich usunięcia,
2. możliwości cofnięcia wszystkich zgód bądź niektórych, przy czym cofnięcie zgód z pozycji 1 oraz częściowo 3, w zakresie dotyczącym zajęć, uniemożliwia dalsze wykonywanie niniejszej umowy, 
3. konsekwencją, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem, 

Zgodę cofnąć można w sposób pisemny, składając pismo odpowiedniej treści w siedzibie administratora z podaniem zakresu, daty i podpisu. 

Przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

− na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
− na potrzeby innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów podatkowych. Dane, w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych, będą przetwarzane przez okres 6 lat.

Polityka plików cookies

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisami internetowymi i przeglądarką. Spełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych.

Do czego wykorzystywane są pliki cookies?
Pliki cookies służą do obserwacji zachowań użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu możemy ułatwić mu poruszanie się po serwisie. Służą również do zapamiętywania preferencji użytkownika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu mu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych i reklamowych. Wykorzystując pliki cookies nie przechowujemy danych osobowych użytkownika ani innych poufnych informacji.

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?
W ramach strony internetowej stosowane są następujące pliki:

 • Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
 • Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu naszej strony, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia Użytkownika kiedy odwiedza naszą stronę. Dzięki temu strona staje się dla Użytkownika łatwiejsza w nawigacji i zapamiętuje jego preferencje. Tego rodzaju pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają między innymi określenie preferencji użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

Jak zablokować obsługę plików cookies?
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (komputerze). Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień przeglądarki może jednak spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu strony i korzystaniu z jej zasobów.