JAKICH JĘZYKÓW W AL-ANDALUS MOGĄ UCZYĆ SIĘ ZDALNIE, JAK I STACJONARNIE  MŁODZI SŁUCHACZE?

Zajęcia dla dzieci i młodzieży (7-15 lat) prowadzone są z języków:

  • hiszpański
  • japoński
GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA STACJONARNE?

Zajęcia stacjonarne dla dzieci i młodzieży odbywają się w siedzibie Centrum przy ul. Piotrkowskiej 27 (przy skrzyżowaniu z ul. Więckowskiego). Parking: miejski przy ulicy Jaracza, bądź strzeżony przy skrzyżowaniu ulic Zachodnia-Więckowskiego. Dzieci przypisywane są do poszczególnych grup w trybie stacjonarnym, uwzględniając ich wiek. Kursy zdalne dedykowane są dla dzieci powyżej 12 roku życia.

JAK DŁUGO TRWA KURS I KIEDY SIĘ ROZPOCZYNA?

KURS STANDARDOWY – raz w tyg. 60 min. – 16 zajęć/sem.

KURS SEMI-INTENSYWNY – dwa razy w tyg. po 60 min. – 30 zajęć/sem.

ZAPISY NA KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONE SĄ RAZ W ROKU – NA PRZEŁOMIE SIERPNIA/WRZEŚNIA.

JAK DUŻE SĄ GRUPY?

Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się w trybie stacjonarnym w grupach 5-10 osobowych. Podział na grupy uwzględnia wiek Słuchacza i poziom znajomości języka.

KTO JEST LEKTOREM?

Zajęcia prowadzone są przez filologów. Oprócz ukończenia studiów kierunkowych lektorzy Al-andalus odbyli szkolenia dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach języka i kultury, których nauczają. Wyróżniającą cechą naszych nauczycieli jest pasja, zaangażowanie w nauczaniu i doświadczenie pedagogiczne.

Z JAKICH MATERIAŁÓW KORZYSTAMY PODCZAS ZAJĘĆ?

W zależności od nauczanego, języka podstawowym drukowanym materiałem edukacyjnym są skrypty, karty pracy autorstwa naszych lektorów oraz ćwiczenia z różnorodnych podręczników do nauczania języka jako języka obcego pochodzące ze znanych ośrodków edukacyjnych z Europy i Azji. Chętnie sięgamy po natywne materiały edukacyjne np. ulotki, broszury, czy też wykonujemy prace plastyczne związane z tradycjami regionów, w których dominują nauczane języki. Podczas zajęć korzystamy również z materiałów audio-wizualnych, jak i innowacyjnych aplikacji przeznaczonych do nauczania poza salami wykładowymi. Wszelkie materiały edukacyjne są zapewnione w cenie kursu.

JAKIMI METODAMI NAUCZAMY?

Nauczamy poprzez immersję językową („zanurzenie”), która zakłada jak najbardziej wierne odtworzenie naturalnego środowiska języka docelowego. Podczas zajęć wykorzystujemy metodę bezpośrednią, mówiąc w języku docelowym od pierwszych zajęć, odgrywając scenki sytuacyjne, grając w gry językowe. Zajęcia skoncentrowane są na aktywnym rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych z naciskiem na mówienie i słuchanie ze zrozumieniem. Do programu nauczania włączamy elementy wiedzy o kulturze. Program nauczania i klasyfikacja poziomów znajomości języka zgodne są z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

CZY PO ZAKOŃCZENIU KURSU WYSTAWIANY JEST CERTYFIKAT?

Tak, po zakończeniu kursu wystawiany jest certyfikat (w formie elektronicznej) ukończenia kursu na danym poziomie zaawansowania, wraz z zaświadczeniem o zrealizowanym podczas zajęć programie. Program nauczania i klasyfikacja poziomów znajomości języka zgodne są z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).