GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA STACJONARNE?

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Centrum przy ul. Piotrkowskiej 27 (przy skrzyżowaniu z ul. Więckowskiego). Parking: miejski przy ulicy Jaracza, bądź strzeżony przy skrzyżowaniu ulic Zachodnia-Więckowskiego.

JAK DŁUGO TRWA KURS I KIEDY SIĘ ROZPOCZYNA?

KURS STANDARDOWY – raz w tyg. 90 min. – 16 zajęć/sem.

KURS SEMI-INTENSYWNY – dwa razy w tyg. po 90 min. – 32 zajęcia/sem.

Z racji dłuższego semestru letniego, po odbyciu podstawowej ilości zajęć w semestrze (w zależności od kursu 15, bądź 30) istnieje możliwość przedłużenia kursu w semestrze letnim o 1- 4 spotkania, które odbywają się do końca czerwca.

Kursy stacjonarne w Al-andalus rozpoczynają się w połowie października (semestr zimowy), bądź w połowie lutego (semestr letni).

JAK DUŻA JEST GRUPA?

Grupy liczą od 5 do 10 osób.

KTO JEST LEKTOREM?

Zajęcia prowadzone są przez filologów. Oprócz ukończenia studiów kierunkowych lektorzy Al-andalus odbyli szkolenia dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach języka i kultury, których nauczają. Wyróżniającą cechą naszych nauczycieli jest pasja i zaangażowanie.

Z JAKICH MATERIAŁÓW KORZYSTAMY PODCZAS ZAJĘĆ?

W zależności od nauczanego języka, podstawowym drukowanym materiałem edukacyjnym są autorskie skrypty lektorów, bądź ćwiczenia z różnorodnych podręczników do nauczania języka jako języka obcego pochodzące ze znanych ośrodków edukacyjnych z Europy i Azji. Chętnie sięgamy po natywne materiały edukacyjne np. obcojęzyczne gazety, ulotki, broszury. Regularnie korzystamy również z materiałów audio-wizualnych, jak i aplikacji przeznaczonych do nauczania poza salami wykładowymi. Wszelkie materiały edukacyjne są zapewnione w cenie kursu.

JAKIMI METODAMI NAUCZAMY?

Nauczamy poprzez immersję językową („zanurzenie”), która zakłada jak najbardziej wierne odtworzenie naturalnego środowiska języka docelowego. Podczas zajęć wykorzystujemy metodę bezpośrednią, mówiąc w języku docelowym od pierwszych zajęć, odgrywając scenki sytuacyjne, grając w gry językowe. Zajęcia skoncentrowane są na aktywnym rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych z naciskiem na mówienie i słuchanie ze zrozumieniem. Do programu nauczania włączamy elementy wiedzy o kulturze. Na podstawie testu, uświadamiamy Słuchaczowi, który ze zmysłów jest dla niego dominujący i udzielamy cennych rad, jakimi metodami uczyć się, aby uzyskać jak najlepszy rezultat. Program nauczania i klasyfikacja poziomów znajomości języka zgodne są z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

JAK WERYFIKUJEMY PRZYROST WIEDZY?

Naszą misją jest przede wszystkim efektywne nauczanie, więc wychodzimy z założenia, że wiedza powinna być systematycznie weryfikowana. W każdym cyklu nauki realizowane są przynajmniej 3 testy śródsemestralne, a kurs semestralnym kończy się testem pisemnym i ustnym. Forma zadań testowych bazuje na praktycznym wykorzystaniu języka obcego.

CZY PO ZAKOŃCZENIU KURSU WYSTAWIANY JEST CERTYFIKAT?

Tak, po pozytywnym zaliczeniu testów semestralnych wystawiany jest certyfikat (w formie elektronicznej) ukończenia kursu na określonym poziomie zaawansowania, wraz z zaświadczeniem o zrealizowanym podczas zajęć programie. Program nauczania i klasyfikacja poziomów znajomości języka zgodne są z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).